Polityka Cookies

Polityka prywatności KIDY Sp. z o.o.
Poniższa Polityka Prywatności wyznacza  zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pośrednictwem plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, żądanych przez Użytkownika.


I. Definicje
1. Administrator – oznacza KIDY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopijników 73B w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - dzielnica Białołęka w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000850155, NIP: 5242903748, REGON: 386553228, świadczący usługi drogą elektroniczną oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – to dane informatyczne, a zwłaszcza niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora – to Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne – to Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis – to strona internetowa lub aplikacja, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach dotpay.pl oraz dotpay.eu.
6. Urządzenie – to elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik – to podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie możliwe jest przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu z Użytkowników. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny z jakiej pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu a także przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do chwili zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wtedy trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia bądź wyłączenia przechowywania i dostępu do plików Cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.


III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
 utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której  nie ma konieczności na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywania loginu i hasła;
poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w głównie weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 optymalizacji i zwiększeniu wydajności usług świadczonych przez Administratora.
b) Zapewnienia bezpieczeństwa oraz niezawodności serwisu.
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA],

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany wyżej wymienionych ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej bądź za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w tak, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej albo też informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć pliki Cookies za pomocą dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.