Muzyka i ruch

Wpływ muzyki na rozwój dziecka, poczucie rytmu u dziecka, dziecko a taniec