Miganie i mowa

Mowa ciała i sygnały od dziecka, komunikacja pozawerbalna, techniki migania, rozwój mowy i zaburzenia